2020-12-02 13:46:00

Večer matematike u 4. razredu
Večer matematike je skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici.
Učenici 4. A razreda su se uključili u projekt Večer matematike i sudjelovali u zabavnim aktivnostima u kojima su otkrivali, često zaboravljenu, zabavnu stranu matematike. Otkrivali su na zanimljiv način što matematika jest i čime se bavi. Nailazili su na matematičke probleme koje su svi uspješno, uz malo više truda, riješili.

Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gora