2021-11-16 13:46:49

Međunarodni dan tolerancije

Radionicama Ružno pače stručna suradnica defektologinja obilježila je s učenicima nižih razreda Međunarodni dan tolerancije. Učenici su sudjelovali u radionicima svojom diskusijom i crtežima. Svi su se složili kako tolerancija nije samo podnošenje nekoga ili nečega, već aktivno prihvaćanje različitosti koje nas sve obogaćuje.


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gora