2022-05-24 09:56:58

Upisi u srednju školu

Poštovani roditelji i učenici osmog razreda!

Na dolje navedenoj poveznici možete pogledati Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. U Odluci je tablica sa svim važnim datumima vezanim za ljetni i jesenski upisni rok te za upis učenika s teškoćama u razvoju.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_820.html


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gora