2019-09-18 10:36:08

Raspored informacija za roditelje u školskoj godini 2021./2022.

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, GORA

RASPORED INFORMACIJA

RAZREDNA NASTAVA

UČITELJ

DAN

VRIJEME

Snježana Grubić

četvrtak

11,10 – 11,50

16,40 – 17,20

Evenuela Kovačević

utorak

11,10 – 11,50

16,40 – 17,20

Kata Dvorneković

četvrtak

10,25 – 11,05

15,55 – 16,35

Gordana Gali Adamović

četvrtak

11,10 – 11,50

16,40 – 17,20

Marijana Tonković

utorak

10,25 – 11,05

15,55 – 16,35

Maja Kovačević

petak

  9,30 – 10,10

15,00 – 15,40

          Kristijan Iđaković

petak

10,25 – 11,05

15,55 – 16,35

PREDMETNA NASTAVA

Đurđica Fran

srijeda

9,30 – 10,10

14,30 – 15,10

Zrinka Vuković

četvrtak

11,55 – 12,35

16,55 – 17,35

Marina Domić

četvrtak

10,25 – 11,05

15,25 – 16,05

Joza Gusić

četvrtak

11,55 – 12,35

16,55 – 17,35

Nikolina Sukalić Rom

srijeda

9,30 – 10,10

14,30 – 15,10

Martina Čudina –Olah

utorak

8,00 – 8,40

13,00 – 13,40

Domagoj Cindrić

petak

10,25 – 11,05

15,25 – 16,05

Ivana Paušić

utorak

10,25 – 11,05

15,25 – 16,05

Marijana Jozepović

utorak

11,10 – 11,50

16,10 – 16,50

Davorka Lovrić Vlašić

srijeda

11,10 – 11,50

16,10 – 16,50

Maja Ostojić

petak

11,10 – 11,50

16,10 – 16,50

Tihomir Pucović

ponedjeljak

12,40 – 13,20

17,40 – 18,20

Aleksandra Novosel

utorak

11,55 – 12,35

16,55 – 17,35

Ivan Novak

četvrtak

11,10 – 11,50

16,10 – 16,50


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gora